Tarieven
 • Behandeltarieven 2017
 •   Behandeltarieven 2017

  De behandelingen fysiotherapie worden vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering vergoed, het bedrag en/of aantal behandelingen staat vermeld in de polisvoorwaarden. Indien u alleen een basisverzekering heeft en dus geen aanvullende verzekering zijn de kosten van de behandelingen fysiotherapie voor uw eigen rekening, behalve indien u een chronische klacht heeft die voorkomt op de landelijke chronische lijst. Dan worden de kosten vanaf de 21-ste behandeling vanuit de basisverzekering vergoed.Vergelijking van de verzekeringsmaatschappijen kan duidelijkheid geven omtrent uw keuze van zorgverzekeraar: www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/fysiotherapie.aspx

  Vanaf januari 2017 heeft Corine Tiemens geen contract meer met Menzis, CZ, Ohra, Delta LLoyd, ZZ. Als u deze zorg verzekeringsmaatschappij heeft krijgt u een factuur van de behandeling, u betaalt direct aan de therapeut en dient deze factuur in bij uw maatschappij. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden zult u een deel van het bedrag, 70-100%, restitutie krijgen.

  De behandelingen Reflexzonetherapie worden bij een aantal verzekeringsmaatschappijen, vanuit de aanvullende verzekering, geheel of gedeeltelijk vergoed, mits de reflexzonetherapeut aangesloten is bij een vereniging. Corine Tiemens is aangesloten bij de VNRT, Vereniging Nederlandse Reflexzone Therapeuten. Licentie RBCZ, HBO Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg.
  In de polisvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappij staat welk bedrag jaarlijks of per behandeling wordt vergoed.
  www.vnrt.nl/vergoedingen; http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/reflexzonetherapie   

    Tarieven
    Screening € 13,00
    Intake en onderzoek na screening € 32,00
    Intake en onderzoek na verwijzing € 40,50
    Behandeling fysiotherapie € 32,00
    Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 47,20
    Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 48,75
    Behandeling reflexzonetherapie, half uur € 42,00
    Intake en behandeling reflexzonetherapie, 45 min. € 57,00
    Toeslag voor aan huis behandeling € 15,00
    Toeslag buiten reguliere werktijden, na 18.00 uur €   6,00
    Toeslag buiten reguliere werktijden, in het weekeinde € 12,00
    Telefonische zitting € 10,00


   

     Lees meer